HANDBOK FÖR TERAPEUTER

Innehållsförteckning:

Förord                                         
Anatomiska termer                               
Förkortningar                            
Allmänna termer och begrepp    
Muskelplanscher                     
Ryggens viktigaste muskler     
Skelettplanscher                      
Ryggraden och tillhörande ben
Lovett reactor                          
Grundläggande kinesiologi      
Terapilokalisering                    
Indikatormuskel                      
Tabell över muskeltester          
Muskeltestning                        
Deltoideus                               
Latissimus dorsi                      
Pectoralis major                       
Teres minor och major            
Subscapularis, Infraspinatus    
Abdominalis, Sacrospinaler     
Quadratus lumborum, Psoas    
Quadriceps, Tensor fascia lata  
Adduktorer, Gracilis                
Gluteus medius, Sartorius        
Gluteus maximus                    
Hamstrings                              
Vaskulära reflexpunkter          
Lymfatiska reflexpunkter                  
Planscher                                
Ursprung/fästemassage             
Muskelspolar och senspolar     
Hypertoniska muskler             
Surrogatmuskel                       
Provokation                                      
Meridianer                              
Start- och slutpunkter              
Associerade punkter                
Olika akupunktsbehandlingar  
Biosbrickan                             
Problem i rygg och nacke                  
Kotsubluxationer                    
Kotfixeringar                           
Diskbråck                               
Nervrotsproblem                     
Problem i ben och leder          
Allmän undersökning              
Anatomiska riktmärken        
Stretching                              
Testning av nacken                 
Behandling av nacken                       
Manipulation och justering               
Testning av bröstrygg             
Behandling av bröstrygg        
Interlink                                 
Manipulation och justering               
Egenbehandlingar                  
Testning av ländrygg              
Behandling av ländrygg         
Testning av korsrygg och höft
Behandling av korsrygg         
Testning av svanskotor          
Behandling av svanskotor      
Testning av bäcken                           
Behandling av bäcken            
Testning av knän                   
Behandling av knän                          
Testning av fötter                   
Behandling av fötter              
Testning av axlar                   
Behandling av axlar                          
Egenvård axlar                       
Testning av armar och händer
Behandling av epikondylit     
Behandling av karpaltunnel   
Testning och behandlning av
kraniella ben och suturer        
Strukturell kinesiologi            

5

7

8

9

12

14

16

18

23

27

28

29

32

33

35

37

38

39

41

42

43

44

45

46

47

48

49

52

55

57

58

62

63

64

67

69

72

74

78

81

84

86

90

91

93

97

100

101

105

109

112

119

123

125

127

134

137

143

151

157

161

161

163

167

173

181

183

186

191

201

208

209

211

213

 

215

226

 

 

 

FÖRORD.

Många människor lider av olika ledbesvär och kotproblem, ofta orsakade av för mycket stillasittande och för lite motion. Muskler som inte används tillbakabildas och blir svagare, och med tiden tål man allt mindre av de påfrestningar som hör till många av våra dagliga aktiviteter. Att lyfta en låda eller liknande med kroppen i fel ställning, kan räcka för att utlösa det ryggskott som vi normalt aldrig borde ha fått!   Naturligtvis förekommer det också olycksfall som skadar även den starkaste, liksom olika former av förslitningsskador. Faktum kvarstår dock, att tränade och starka muskler utgör ett bra skydd och fungerar som stötdämpande kuddar för benen i kroppen och de inre organen.
"Ont i ryggen" är en folksjukdom i Sverige liksom i många andra länder. De flesta vänder sig till den traditionella, vanliga vården där det i regel skrivs ut något medel mot smärtan och ordineras vila och kanske sjukgymnastik. Efter en eller ett par veckor mår man ofta bättre om skadan inte är kronisk. För dessa stackars människor som har kroniska led- eller ryggproblem börjar ofta en tröstlös vandring mellan olika experter och instanser, i många fall utan att uppnå en varaktig förbättring. Man varken kan eller har lust att träna och kroppen degenererar ännu mer - den onda cirkeln är sluten. Till sist återstår ofta bara sjukskrivning eller sjukpensionering.
Men, måste det vara på det här sättet? Svaret från oss inom alternativmedicinen är ett rungande nej! Visserligen går inte alla problem att rätta till, men de flesta kan bli hjälpta. Många blir bra av sig själva på en eller ett par veckor, utan hjälp av vare sig läkare, sjukgymnaster eller alternativmedicinare. Men varför vänta på att kroppen ska läka sig själv, vilket kan ta ganska lång tid? Med rätt behandling kan man bli bra inom en eller två dagar, utan vare sig smärtstillande medel, utdragna och kostsamma behandlingar eller långvarig, passiv vila. Många terapeuter försöker också ta reda på varför man har ont, för att ge råd om vad man bör göra för att inte problemet ska återkomma. 
Smärta är kroppens sätt att tala om för oss att någonting är fel. Detta fel bör sökas och åtgärdas, varvid smärtan som regel minskar eller försvinner. Att bara lindra eller ta bort smärtan utan att behandla problemet, är ungefär lika intelligent som att slå sönder den blinkande lampan för oljemätaren och köra vidare i tron att nu är problemet avhjälpt, lampan blinkar ju inte längre!
Den mest kända behandlingsformen för dessa typer av problem är kiropraktik. Andra kända metoder är naprapati och osteopati. Under årens lopp har man närmat sig varandra så att det ofta är omöjligt att skilja de olika metoderna åt. Idag är det terapeutens skicklighet som är det viktigaste, inte vilken metod han, eller hon är utbildad i.


RYGGSKOTT
Ryggskott (lumbago) är en akut reaktion på en obalans i nedre delen av ryggen. Det kännetecknas av intensiva smärtor i ländryggen och korsryggen, med eller utan utstrålning.

AKUT RYGGSKOTT
Smäller till som en blixt från klar himmel, med svåra smärtor och muskelkramper.

KRONISKT RYGGSKOTT
Innebär ett tillstånd av mer eller mindre ihållande smärtor under mer än 2 månader. 
Orsaker:
Muskelsträckning vid felaktiga lyft eller arbetsställningar.
Blockerade akupunkter (de associerade punkterna på blåsmeridianen).
Svaga och /eller överstarka muskler.
Obalanser mellan agonist- och antagonistmuskler.

Symtom:
Konstant värk.
Smärta vid minsta rörelse.
Onaturlig kroppshållning p.g.a. smärtan.

 

ISCHIAS
Ischias (lumbago ischias) innebär en inklämning eller irritation av någon av  ischiasnervens förgreningar. Detta kan ske vid nervroten eller vid piriformismuskeln och ger i regel utstrålande smärtor som följer ett visst mönster.

Falsk ischias:
Någon del av ischiasnerven har en inklämning vid passagen vid piriformismuskeln.  Ger utstrålande smärtor som vid äkta ischias, men problemet beror inte i första hand på kotorna i ländrygg och korsrygg.

Äkta ischias:
Nervinklämningen eller nervrotsirritationen finns i de nedre kotorna, L 4, L 5 eller  S 1.

 

KOTPROBLEM

Kotproblem kan vara av flera slag och bero på olika orsaker. Att säga att "min kota har hoppat ur led" är absurt, om så sker är man totalt förlamad, eller död. En kota kan "glida" lite och kännas "låst". Denna "kotförskjutning" är dock i allmänhet så liten att den kanske inte ens syns på en röntgenbild, det handlar om millimetrar, eller mindre. Å andra sidan behövs det inte så stora förskjutningar för att det ska leda till problem.
Vid alla kotfel som inte beror på deformitet finns det muskulära obalanser. Om dessa inte rättas till, kan problemet återkomma och med tiden kanske bli kroniskt. Om musklerna däremot behandlas, kan kroppen ofta själv korrigera fel i kotor och leder. Ibland kan det dock behövas en hjälpande hand (eller två) som manipulerar kotan/leden till rätt läge. Detta behandlas längre fram i boken.
Man delar in kotornas felställningar i följande kategorier.

LUXATION
Luxation betyder att kotan (eller en led) är vriden ur led. I ryggraden är det ett allvarligt, ofta livshotande tillstånd, som leder till förlamning, eftersom nervsignaler inte längre kan förmedlas till hjärnan. 

SUBLUXATION
Subluxation innebär en liten förskjutning av ledytorna mellan ben eller kotor. Tillståndet involverar endast en kota (eller led) och kan ofta upptäckas på röntgen.
Subluxationer kan terapilokaliseras och kan uppstå i sidled eller framåt/bakåt.

Orsaker:
Medfödda felställningar.
Förslitning, osteofyter eller tumörer.
Fel i reaktorkota, fot, knä, höft, bäcken etc.
I övrigt samma som vid ischias (sid. 83).

Symtom:
Smärtor i ryggen, ibland utstrålande i ett eller båda benen.
Försvagade och obalanserade muskler.
Domningskänslor.
Stickande eller surrande känslor i benen.
Vidgade blodkärl.

 

HUR MAN TESTAR OCH BEHANDLAR KRANIELLA BEN OCH SUTURER

 

ALLMÄNT
De zick-zackmönstrade sömmarna mellan skallens ben, suturerna, är utformade för att på bästa sätt skydda hjärnan samtidigt som de ska tillåta skallbenen att växa under uppväxtåren. Suturerna medger små rörelser även hos vuxna individer, m.a.o. de förbenas inte vid en viss ålder (annat än av patologiska fel). Läkarna i många länder får dock lära sig att suturerna förbenas i vuxen ålder och mister sin rörlighet, ett antagande baserat på studier av "dödsskallar", vilka naturligt nog har torkat och mist sin elasticitet och rörlighet.
Hjärnans ventriklar utvidgar och drar ihop sig i en automatisk, rytmisk rörelse. Denna s.k. primärandning påverkar bl.a. cerebrospinalvätskan och dura mater, och ger upphov  till den kraniosakrala primärandningen. Denna "andning" är inte det samma som den vanliga andningen och hjärtats puls, men påverkas ändå av dessa.      Frekvensen är 10 - 14 pulsationer per minut och sjunker till ca hälften vid vila. När man behandlar skallben och suturer med "pulsreglering" (som beskrivs i avsnittet om strukturell kinesiologi på sid. 226), håller man bilateralt med fingrarna på dessa tills man känner 5 - 7 pulsar per minut.
De mikroskopiska rörelserna mellan skallbenens suturer, och den subtila pulsationen i den kraniosakrala primärandningen, kan i regel bara kännas av de läkare och terapeuter som har tränat upp sin känslighet att förnimma dessa.
Vanliga orsaker till obalanser och deformationer i skallben och suturer är trauma mot huvudet. Vid behandling av många patienter med whiplashskador når P. en platå och blir inte bättre förrän eventuella kraniella fel utreds och behandlas. Andra vanliga orsaker är förlossningsskador. Av olika skäl korrigeras inte alla skallar av sig självt efter födseln och ibland används dessutom tång eller sugklocka. Det anses också att amning har en korrigerande effekt på eventuella skallobalanser. Många mödrar slutar amma sina barn för tidigt, vilket är beklagligt, ty sugandet på bröstvårtan aktiverar tungan och sväljmusklerna på ett sätt som inte uppstår vid sugandet på en nappflaska.
Behandlingen av kraniella fel kan ske genom mobilisering av skallben, och/eller "pulsreglering", d.v.s. balansering av primärandningens pulsationer och skallbenens rörelser.
Vid mobilisering av skallben söker man felet genom att  utmana, d.v.s. göra en "provkorrigering" åt olika håll för att få ett svar via indikatormuskeln. De flesta kraniella fel utmanas istället för att terapilokaliseras, eftersom en TL kan betyda många olika saker, t.ex. NV-punkter, akupunkter, stressreceptorer m.m.