HANDBOK FÖR TERAPEUTER

Innehållsförteckning:
Förord                                       5
Anatomiska termer                               7
Förkortningar                             8
Allmänna termer och begrepp     9
Muskelplanscher                      12
Ryggens viktigaste muskler      14
Skelettplanscher                       16
Ryggraden och tillhörande ben 18
Lovett reactor                           23
Grundläggande kinesiologi       27
Terapilokalisering                     28
Indikatormuskel                       29
Tabell över muskeltester           32
Muskeltestning                         33
Deltoideus                                35
Latissimus dorsi                       37
Pectoralis major                        38
Teres minor och major             39
Subscapularis, Infraspinatus     41
Abdominalis, Sacrospinaler      42
Quadratus lumborum, Psoas     43
Quadriceps, Tensor fascia lata   44
Adduktorer, Gracilis                 45
Gluteus medius, Sartorius         46
Gluteus maximus                     47
Hamstrings                               48
Vaskulära reflexpunkter           49
Lymfatiska reflexpunkter                   52
Planscher                                 55
Ursprung/fästemassage              57
Muskelspolar och senspolar      58
Hypertoniska muskler              62
Surrogatmuskel                        63
Provokation                                       64
Meridianer                               67
Start- och slutpunkter               69
Associerade punkter                 72
Olika akupunktsbehandlingar   74
Biosbrickan                              78
Problem i rygg och nacke                   81
Kotsubluxationer                     84
Kotfixeringar                            86
Diskbråck                                90
Nervrotsproblem                      91
Problem i ben och leder           93
Allmän undersökning               97
Anatomiska riktmärken         100
Stretching                               101
Testning av nacken                 105
Behandling av nacken                        109
Manipulation och justering                112
Testning av bröstrygg              119
Behandling av bröstrygg         123
Interlink                                  125
Manipulation och justering                127
Egenbehandlingar                   134
Testning av ländrygg               137
Behandling av ländrygg          143
Testning av korsrygg och höft 151
Behandling av korsrygg          157
Testning av svanskotor           161
Behandling av svanskotor       161
Testning av bäcken                            163
Behandling av bäcken             167
Testning av knän                    173
Behandling av knän                           181
Testning av fötter                    183
Behandling av fötter               186
Testning av axlar                    191
Behandling av axlar                           201
Egenvård axlar                        208
Testning av armar och händer 209
Behandling av epikondylit      211
Behandling av karpaltunnel    213
Testning och behandlning av
kraniella ben och suturer         215
Strukturell kinesiologi             226

 

 

FÖRORD.

Många människor lider av olika ledbesvär och kotproblem, ofta orsakade av för mycket stillasittande och för lite motion. Muskler som inte används tillbakabildas och blir svagare, och med tiden tål man allt mindre av de påfrestningar som hör till många av våra dagliga aktiviteter. Att lyfta en låda eller liknande med kroppen i fel ställning, kan räcka för att utlösa det ryggskott som vi normalt aldrig borde ha fått!   Naturligtvis förekommer det också olycksfall som skadar även den starkaste, liksom olika former av förslitningsskador. Faktum kvarstår dock, att tränade och starka muskler utgör ett bra skydd och fungerar som stötdämpande kuddar för benen i kroppen och de inre organen.
"Ont i ryggen" är en folksjukdom i Sverige liksom i många andra länder. De flesta vänder sig till den traditionella, vanliga vården där det i regel skrivs ut något medel mot smärtan och ordineras vila och kanske sjukgymnastik. Efter en eller ett par veckor mår man ofta bättre om skadan inte är kronisk. För dessa stackars människor som har kroniska led- eller ryggproblem börjar ofta en tröstlös vandring mellan olika experter och instanser, i många fall utan att uppnå en varaktig förbättring. Man varken kan eller har lust att träna och kroppen degenererar ännu mer - den onda cirkeln är sluten. Till sist återstår ofta bara sjukskrivning eller sjukpensionering.
Men, måste det vara på det här sättet? Svaret från oss inom alternativmedicinen är ett rungande nej! Visserligen går inte alla problem att rätta till, men de flesta kan bli hjälpta. Många blir bra av sig själva på en eller ett par veckor, utan hjälp av vare sig läkare, sjukgymnaster eller alternativmedicinare. Men varför vänta på att kroppen ska läka sig själv, vilket kan ta ganska lång tid? Med rätt behandling kan man bli bra inom en eller två dagar, utan vare sig smärtstillande medel, utdragna och kostsamma behandlingar eller långvarig, passiv vila. Många terapeuter försöker också ta reda på varför man har ont, för att ge råd om vad man bör göra för att inte problemet ska återkomma. 
Smärta är kroppens sätt att tala om för oss att någonting är fel. Detta fel bör sökas och åtgärdas, varvid smärtan som regel minskar eller försvinner. Att bara lindra eller ta bort smärtan utan att behandla problemet, är ungefär lika intelligent som att slå sönder den blinkande lampan för oljemätaren och köra vidare i tron att nu är problemet avhjälpt, lampan blinkar ju inte längre!
Den mest kända behandlingsformen för dessa typer av problem är kiropraktik. Andra kända metoder är naprapati och osteopati. Under årens lopp har man närmat sig varandra så att det ofta är omöjligt att skilja de olika metoderna åt. Idag är det terapeutens skicklighet som är det viktigaste, inte vilken metod han, eller hon är utbildad i.


RYGGSKOTT
Ryggskott (lumbago) är en akut reaktion på en obalans i nedre delen av ryggen. Det kännetecknas av intensiva smärtor i ländryggen och korsryggen, med eller utan utstrålning.

AKUT RYGGSKOTT
Smäller till som en blixt från klar himmel, med svåra smärtor och muskelkramper.

KRONISKT RYGGSKOTT
Innebär ett tillstånd av mer eller mindre ihållande smärtor under mer än 2 månader. 
Orsaker:
Muskelsträckning vid felaktiga lyft eller arbetsställningar.
Blockerade akupunkter (de associerade punkterna på blåsmeridianen).
Svaga och /eller överstarka muskler.
Obalanser mellan agonist- och antagonistmuskler.

Symtom:
Konstant värk.
Smärta vid minsta rörelse.
Onaturlig kroppshållning p.g.a. smärtan.

 

ISCHIAS
Ischias (lumbago ischias) innebär en inklämning eller irritation av någon av  ischiasnervens förgreningar. Detta kan ske vid nervroten eller vid piriformismuskeln och ger i regel utstrålande smärtor som följer ett visst mönster.

Falsk ischias:
Någon del av ischiasnerven har en inklämning vid passagen vid piriformismuskeln.  Ger utstrålande smärtor som vid äkta ischias, men problemet beror inte i första hand på kotorna i ländrygg och korsrygg.

Äkta ischias:
Nervinklämningen eller nervrotsirritationen finns i de nedre kotorna, L 4, L 5 eller  S 1.

 

KOTPROBLEM

Kotproblem kan vara av flera slag och bero på olika orsaker. Att säga att "min kota har hoppat ur led" är absurt, om så sker är man totalt förlamad, eller död. En kota kan "glida" lite och kännas "låst". Denna "kotförskjutning" är dock i allmänhet så liten att den kanske inte ens syns på en röntgenbild, det handlar om millimetrar, eller mindre. Å andra sidan behövs det inte så stora förskjutningar för att det ska leda till problem.
Vid alla kotfel som inte beror på deformitet finns det muskulära obalanser. Om dessa inte rättas till, kan problemet återkomma och med tiden kanske bli kroniskt. Om musklerna däremot behandlas, kan kroppen ofta själv korrigera fel i kotor och leder. Ibland kan det dock behövas en hjälpande hand (eller två) som manipulerar kotan/leden till rätt läge. Detta behandlas längre fram i boken.
Man delar in kotornas felställningar i följande kategorier.

LUXATION
Luxation betyder att kotan (eller en led) är vriden ur led. I ryggraden är det ett allvarligt, ofta livshotande tillstånd, som leder till förlamning, eftersom nervsignaler inte längre kan förmedlas till hjärnan. 

SUBLUXATION
Subluxation innebär en liten förskjutning av ledytorna mellan ben eller kotor. Tillståndet involverar endast en kota (eller led) och kan ofta upptäckas på röntgen.
Subluxationer kan terapilokaliseras och kan uppstå i sidled eller framåt/bakåt.

Orsaker:
Medfödda felställningar.
Förslitning, osteofyter eller tumörer.
Fel i reaktorkota, fot, knä, höft, bäcken etc.
I övrigt samma som vid ischias (sid. 83).

Symtom:
Smärtor i ryggen, ibland utstrålande i ett eller båda benen.
Försvagade och obalanserade muskler.
Domningskänslor.
Stickande eller surrande känslor i benen.
Vidgade blodkärl.

 

HUR MAN TESTAR OCH BEHANDLAR KRANIELLA BEN OCH SUTURER

 

ALLMÄNT
De zick-zackmönstrade sömmarna mellan skallens ben, suturerna, är utformade för att på bästa sätt skydda hjärnan samtidigt som de ska tillåta skallbenen att växa under uppväxtåren. Suturerna medger små rörelser även hos vuxna individer, m.a.o. de förbenas inte vid en viss ålder (annat än av patologiska fel). Läkarna i många länder får dock lära sig att suturerna förbenas i vuxen ålder och mister sin rörlighet, ett antagande baserat på studier av "dödsskallar", vilka naturligt nog har torkat och mist sin elasticitet och rörlighet.
Hjärnans ventriklar utvidgar och drar ihop sig i en automatisk, rytmisk rörelse. Denna s.k. primärandning påverkar bl.a. cerebrospinalvätskan och dura mater, och ger upphov  till den kraniosakrala primärandningen. Denna "andning" är inte det samma som den vanliga andningen och hjärtats puls, men påverkas ändå av dessa.      Frekvensen är 10 - 14 pulsationer per minut och sjunker till ca hälften vid vila. När man behandlar skallben och suturer med "pulsreglering" (som beskrivs i avsnittet om strukturell kinesiologi på sid. 226), håller man bilateralt med fingrarna på dessa tills man känner 5 - 7 pulsar per minut.
De mikroskopiska rörelserna mellan skallbenens suturer, och den subtila pulsationen i den kraniosakrala primärandningen, kan i regel bara kännas av de läkare och terapeuter som har tränat upp sin känslighet att förnimma dessa.
Vanliga orsaker till obalanser och deformationer i skallben och suturer är trauma mot huvudet. Vid behandling av många patienter med whiplashskador når P. en platå och blir inte bättre förrän eventuella kraniella fel utreds och behandlas. Andra vanliga orsaker är förlossningsskador. Av olika skäl korrigeras inte alla skallar av sig självt efter födseln och ibland används dessutom tång eller sugklocka. Det anses också att amning har en korrigerande effekt på eventuella skallobalanser. Många mödrar slutar amma sina barn för tidigt, vilket är beklagligt, ty sugandet på bröstvårtan aktiverar tungan och sväljmusklerna på ett sätt som inte uppstår vid sugandet på en nappflaska.
Behandlingen av kraniella fel kan ske genom mobilisering av skallben, och/eller "pulsreglering", d.v.s. balansering av primärandningens pulsationer och skallbenens rörelser.
Vid mobilisering av skallben söker man felet genom att  utmana, d.v.s. göra en "provkorrigering" åt olika håll för att få ett svar via indikatormuskeln. De flesta kraniella fel utmanas istället för att terapilokaliseras, eftersom en TL kan betyda många olika saker, t.ex. NV-punkter, akupunkter, stressreceptorer m.m.